Home | Plan | Help FR | DE | NL | EN rss
Nieuws Agenda Gids
blind print
Home Toerisme Malmedy Geschiedenis Tussen twee oorlogen

Tussen twee oorlogen

Na de eerste wereldoorlog streden de inwoners van Malmedy in Duits uniform en werd Malmedy zoals het overige deel van de Oostkantons terug aangehecht bij België, bij toepassing van het Verdrag van Versailles.

Het verdrag voorzag dat de betrokken bevolking zich moest uitspreken over een aanhechting bij België via referendum, deze was betwistbaar georganiseerd.
De tegenstanders werden gevraagd een open lijst te ondertekenen bij hun gemeentelijke administratie. Op een totaal van 33.276 belanghebbende kiezers van de Oostkantons, enkel 271 waagde het openlijk hun bezwaar te manifesteren.

Maar toch ontstaat er een polemiek tussen het bisdom Keulen waar Malmedy van afhing en de Heilige Stoel. Voor het oplossen van het probleem zal het vaticaan tijdelijk het bisdom Malmedy – Eupen – St.Vith stichten, en toevertrouwen aan de bisschop van Luik met zetel in Malmedy. De parochiekerk zal dan gepromoveerd worden tot kathedraal, rangorde die de inwoners van Malmedy nog steeds gebruiken niettegenstaande de korte periode van het bisdom, die definitief in 1925 opgenomen werd door Luik. In die periode komt er ook een einde aan het kanton Malmedy die haar Duitstalige gemeenten verliest, en die op hun beurt een nieuw kanton samenstellen het kanton St-Vith. Malmedy behoud enkel de gemeenten die nog steeds het Waalse Malmedy genoemd worden, zoals de actuele gemeenten Waimes en Malmedy.

Tussen twee oorlogen is Malmedy getekend, zoals de rest van de regio, door een tegenstelling tussen voorstanders voor het behoud van het Verdrag van Versailles en zij die de terugkeer wensen naar Duitsland. Deze tegenstelling wordt scherper met de toetreding van Hitler aan de macht in Duitsland, de aanmoediging van het nazi regime en de militante druk voor de terugkeer. Ze stichten zelfs het Heimattreue Front (patriottisch front) waarvan het programma openlijk een aanhechting en enkele leden vrij de nazi ideeën propageerde.
fermer