Home | Plan | Help FR | DE | NL | EN rss
Nieuws Agenda Gids
blind print
Home Toerisme Malmedy Geschiedenis Pruisische periode

Pruisische periode (1815-1919)

Volgens het Verdrag van Wenen in 1815 zal het kanton Malmedy waartoe ook in die periode St-Vith behoorde worden aangehecht bij Pruisen. Deze omstandigheden zullen ongeveer een eeuw duren.

Gedurende de eerste vijftig jaar zullen de ongewone omstandigheden van Malmedy Romaanse stad (zelfs Waals) in een Duitstalig Pruisen, niet veel problemen scheppen. De inwoners zijn vrij het Frans op hun manier te gebruiken, ook voor de besluiten genomen in de gemeenteraad. Tijdens een bezoek aan de stad in 1853 zal de Pruisische Koning Frederik – Willem IV zijn fierheid bevestigen door te verklaren dat er in zijn koninkrijk "een klein land is waar men Frans spreekt".

Met de komst van Kanselier Bismarck veranderen de zaken als vergelding progressief, erger nog met de Frans-Duitse oorlog van 1870 en het "Kulturkampf" dat daarop volgt.

Vanaf dat ogenblik zal Malmedy een poging van opgelegd germaniseren ondergaan, het onderwijs in het Frans wordt verboden ten voordele van het Duits, daarenboven krijgen de gemeenten van het kanton Malmedy het verbod om toelagen te geven aan erediensten, ook aan priesters het verbod tot het prediken in het Frans (verbod dat sommige omzeilen door te prediken in het Waals).

Enkele onverzettelijke gaan over tot het creëren in 1897 van de "Club Wallon" die nu nog steeds bestaat. De meerderheid van de bevolking die meer ingenomen is met de dagelijkse problemen, passen zich langzaam aan, toch zal het Waals bij velen bij voorkeur de meest gebruikte taal zijn.


fermer