Home | Plan | Help FR | DE | NL | EN rss
Nieuws Agenda Gids
blind print
Home Toerisme Folklore en Carnaval La Hèyes des rwas

La Hèyes des rwas

De indrukwekkende folkloristische kalender van Mamedy wordt ingeleid met het feest van de koningen, een traditie "voorbehouden" aan de kinderen. De folkloristen hebben veel moeilijkheden ondervonden om deze traditie in stand te houden. De "Hèyes des Rwas" het "zoeken naar de koningen" was voor kort een beetje vergeten.

Nochtans in de 19 de eeuw, werd het driekoningenfeest met pracht en praal gevierd in Malmedy, omdat zij de heilige patronen waren van het aartsbisdom Keulen, waar de stad dan ook van afhing. In de laatste eeuw, voor de oorlog, herhaalde de kinderen op school het lied van de "Hèyes des Rwas", een populair deuntje dat tot het lokale collectieve geheugen behoort.

Vandaag, als de nieuwjaarswensen zijn overgebracht, gaan de kinderen van huis tot huis om driekoningen te vieren. De groepen vertolken een lied voor de woning waar ze met aandrang een "lôtire" of een zoetigheid vragen. Ze zingen in het Waals en vertellen dat ze door de koningen zijn gezonden. Ze benadrukken dat ze niet bedelen, maar toch vragen ze met aandrang wafels of stukken taart. Als ze krijgen wat ze wensen, wordt het "dankcouplet" aangeheven : "pour ces braves gens qui ont payé si largement, nous dirons du bien de vous ou nous irons faire notre fricos et nous crions adieu, jusque dans un an !" – "voor deze brave mensen die ons zo hebben betaald, we spreken enkel met lof over u, en we zullen ons een lekker potje klaarmaken en we roepen : adieu, tot binnen een jaar !"

Voor de gierige werd in de vorige eeuw een niet vleiend couplet gebracht Ter gelegenheid van het feest van driekoningen werden er concerten georganiseerd. Enkel de mandolinespelers doen het vandaag nog.
fermer