Home | Plan | Help FR | DE | NL | EN rss
Nieuws Agenda
blind print
Home Docs D Schade aan woningen en inboedel

Schade aan woningen en inboedel

verduidelijking formulier Rampenfonds en checklist geleden schade

 1. Formulier rampenschade
  • Dit formulier is NIET bestemd voor particulieren of een aantal bedrijven die een brandverzekering eenvoudige risico's hebben aangezien de brandverzekering waterschade dekt. Auto's die in de garage in de woning stonden, vallen onder de brandverzekering.
  • Dit formulier is WEL bestemd voor :
   • Mensen met een leefloon die geen brandverzekering hebben.
   • Landbouwschade.
   • Bedrijven met schade die valt onder “niet eenvoudige risico's”.
   • Voor auto's die op straat geparkeerd stonden, kan een vergoeding door het Rampenfonds gevraagd worden.
  • Het formulier rampenschade kan pas ingediend worden NADAT het koninklijk besluit met de erkenning van de ramp, in het Staatsblad gepubliceerd is. Deze publicatie zou al binnen enkele weken gebeuren.
  • De aanvraag voor schadevergoeding door het Rampenfonds moet ingediend worden bij de gouverneur van de provincie waar de getroffen burger schade heeft geleden.
 2. Checklist
 3. Deze checklist kan u gebruiken om uw dossier bij uw verzekeringsagent voor te bereiden. Deze lijst is hier beschikbaar.

  Erratum in de lijst: een “bedrijf met leefloon” bestaat uiteraard niet en hiermee moet dus geen rekening worden gehouden.

Voor meer info :
http://www.securitecivile.be/CivieleVeiligheid/Uwveiligheid/Watwanneeruhetslachtofferbentvaneenramp/Hoeverkrijgtueenschadevergoeding/tabid/147/language/nl-BE/Default.aspx
fermer